Sasku mäng  masti kaotusega

1.  Mängus osalemise tingimused;

On vajalik 2 kaheliikmelist paari, kes mängivad üksteise vastu,

mängitakse 36 kaardilise kaardi pakiga (6­st ässani)

2.  Mängukaartide jagamine;

Kaartide jaotamist alustab loosi teel eespool asuv paar.

Kaartide kätteandmise viisi valib kaartide segajast järgmine mängija ehk eeskätt mees.

Kaardid segatakse ja jagatakse laua peal. Kui kaart segamisel või jagamisel kukub pakist

välja või eksitakse kaartide jagamisel arvuliselt, siis otsustab eeskätt mees, kas tuleb uus

töö või jagatakse kaarte edasi. Eestkäel mängjal ei ole õigust teiste pakkumist omale võtta.

3. Kaartide küsimis viis.

*  üheksa kaupa kätte, koos sooviga kellest alustab jagamist

*  tõsta maksimaalselt kolmeks ( jagatakse kolme kaupa)

* ühe kaupa kätte

* alt või pealt

* sisu või kaaned

Eeskätt mängijal on õigus 9 kaarti järjest kätte tellimisel ja pildi puudumisel

võimalik tellida uus töö.

Pärast kaartide kätteandmise viisi valimist, tahtlikut kaartide segamise eest, karistatakse

mängiat kahe nakiga. Kaartide segamine läheb edasi järgmisele mängiale.

Kaarte laualt kätte ennem ei võeta kui jaotamine on lõppenud.

Jagajal on keelatud alumist kaarti vaadata.

Pakkumist alustab eeskätt mees.

Pakkumise võitnud mängija saab õiguse teha trumbi.

Pakkumist alustatakse alates viiest. 10 saab pakkuda, kui käes on ainult üks pilt.

Mõlemad paarid võivad pilti vahetada ilma, et sellega kaasneks trumbi kohustus.

Äraantavat pilti näidatakse ka vastaspaarile.

Pildi vastu vahetatud kaardi kohta ei tohi teha kommentaare (näiteks mitmes kaart). On

keelatud ka "häda" ütlemine.

Pilti pildi vastu vahetada ei või.

Ruutu saab trumbiks teha alati kui on pakkujal pakkumise kord, olenemata pakkumisest,

v.a. kui eelnevalt mängija on pakkunud "pass".

"Pass" öeldakse siis, kui ei taheta osaleda pakkumises. Kui oled "pass" öelnud ja paariline

pilti pakub, siis võib selle vastu võtta. Peale seda võib uuesti pakkuda kui tuleb tema järjekord.

Ärtu, poti või risti trumbi saab teha ainult pakkumise võitnud mängija. Kui pakutakse

"lõhki" on automaatselt trump ruutu.

Pakkumise võitnud mängija teeb trumbi 15 sekundi jooksul.

Kui käiakse välja mast ja vastasmängijal seda ei ole, ei pea kindlasti trumpi panema võib

ka muud masti panna.

Trumbiga käimisel ei ole kohustust üle lüüa.

Maha läinud kaarte enne mängu lõppu ei kontrollita. Vastane ei tohi puutuda vastasmängijate võetud tihte. Tihid lapitakse üksteise peale hunnikusse, et saaks vajadusel kontrollida.


Kaardid mängitakse lõpuni ühe kaupa.

Kui mängus tekivad erimeelsused olukorra lahendamisel kutsutakse kohtunik.

4.  Punktide ehk nakkide märkimine;

Neli nakki annavad ühe ratta.

Poti, risti ja ärtu läbimängimisel saab kaks nakki.

Ruutu läbimängimine annab neli nakki ehk ratta.

Kui trump lüüakse vastasmängijate poolt üle, siis saadakse kaks nakki rohkem.

Kui mängijad saavad 30 ja alla selle silma, siis seda loetakse jänniks ja vastased saavad kaks nakki juurde.

Kui tekib pokk (mõlemal paaril 60 silma), tehakse uus mäng sama trumbiga, kaardid segab

järgmine mängija. Ühtegi kaardi näitamist küsida ei tohi.

Kui mängijad ei saa ühtegi tihti, siis nimetatakse seda karvaseks.

Võitnud paar saab vastavalt trumbile nakid+ kaks nakki jänni eest. Kaotajatele tehakse

vastav märge. Karvase teinud paarile lisatakse partii lõppedes üks nakk preemiat.

Prillid saab siis, kui partii kaotanud paar ei ole saanud ühtegi nakki. Prillid teinud paar saab

preemiaks kaks lisa nakki , mis lisatakse mängu lõpus.

Kaotuse saab ka sohi tegemise korral ( käes on vähem kui pakuti, pildi vahetamisel jääb

kätte veel pilte, masti löömisel selgub, et masti on veel käes). Kui masti löömisel selgub, et

masti on kogemata käes, siis on võimalik kaart välja vahetada õige kaardiga enne kui tiht

on laualt ära võetud ja teisipidi keeratud. Ühtlasi nimetatakse seda kaardi näitamiseks ja vastastele lisatakse kaks nakki.  Vale mängija poolt välja käidud kaart loetakse

kaardi näitamiseks ja vastasele lisatakse kaks nakki. Karistuspunkte ei lisata üle 16 punkti.

Mängu käigus lauale nähtavale( selili) kukkunud kaart loetakse kaardi näitamiseks, selle

eest lisatakse karistuseks kaks nakki . Karistus nakid pannakse koheselt kirja ja kui sellega saadakse 16 nakki täis, on mäng lõppenud.

Mängu lõpptulemuse viib kohtunikule võitja paar. Peale lõpptulemuse ära andmist kohtunikule pretensoone vastu ei võeta.

Äss= 11, 10= 10, kuningas= 4, emand= 3, poiss= 2

5.  Kaartide tegevus mastide järgi;

Alustades tugevamast piltide puhul – risti, poti, ärtu, ruutu.  Näiteks ärtu kuningas, ruutu

kuningas, risti emand, poti emand.

6.  Mängust kõrvaldamine ja karistused;

Kohtunikul on õigus keelduda registreerimast silmanähtavalt joobunud mängijat turniirile.

Kui võistluspaar on võistluselt kõrvaldatud, siis karistuseks ei saa osaleda järgmisel etapil.

Liigse lärmamise korral kohtunikult teistkordse hoiatuse puhul lahutatakse üldtulemusest neli nakki.

Kohtunikul on õigus kõrvaldada mängijad juhul, kui mängijad solvavad kohtunikku,

segavad tahtlikult teisi mängijaid või ... on liialt tarvitanud alkohooli.

 

Saare Mäng Facebookis

 

Toetajad