Home

Spordiklubi Saare Mäng on MTÜ, mis korraldab nii noorte kui ka täiskasvanute sporditegevust ning tegeleb eelkõige rahvaspordi edendamise ja populariseerimisega. Sporditegevuse koordineerimisel ja võistlussüsteemide täiendamisel toetutakse nii omaalgatusele kui ka alakesksele juhtimisele.

Spordiklubi teeb tihedat koostööd teiste üleriigiliste ja maakondlike spordiühendustega. Spordiklubi Saare Mäng kuulub Saaremaa Spordiliitu ja on EKML-i liige.


Sasku

Photo by Pixabay on Pexels

Sasku on seltskonnamäng, mida mängitakse 36 kaardiga, neljakesi ja paarides. Varasem nimekuju saaskop lubab oletada, et tegu on Saksamaalt pärit mängu mugandusega, mida rahvasuu on hakanud ka sassiks või lambapeaks nimetama (otsetõlge sõnast Schafkopf). Kuna sasku levis esiti suulise pärimusena, siis reeglid on piirkonniti erinevad.

Koroona

Erakogu

See oli 1920ndate lõpus kui koroona— mõnes keeles tuntud ka kui merepiljard— Eesti meremeestega Briti saartelt kodumaale jõudis. Juba aastaks 1930 oli see Eestimaal võistlusspordina niivõrd levinud, et tekkis vajadus koroonamängu määruste kogumiku järele. Esimesed mängud said mängitud “juhusliku nipitamisega” ehk ilma kiita ja koroonalaudadel, mis valmistatud välismaa ajakirjast leitud piltide järgi.

Klubist

Photo by Pixabay on Pexels.com

Spordiklubi Saare Mäng pidas 2019. aastal oma 10. sünnipäeva. Klubi korraldab võistlusi osavaldades üle Saaremaa ja liikmed võtavad osa nii üle- Eestilistest ja ka rahvusvaheliste mõõtmetega turniiridest. Keskeltläbi peetakse aastas 40-50 võistlust, liikmeid on SK Saare Mängus üle 90.

Allikad 1, 2, 3