Sasku masti kaotusega

1. Mängus osalemise tingimused

Osalejateks on 2 kaheliikmelist paari, kes mängivad üksteise vastu, mängitakse 36-kaardilise kaardipakiga (6-­st ässani).

2. Mängukaartide jagamine

Kaartide jaotamist alustab loosiga määratud eespool asuv paar. Kaartide kätteandmise viisi valib kaartide segajast järgmine mängija ehk eeskäemängija. Kaardid segatakse ja jagatakse laua peal. Kui kaart segamisel või jagamisel kukub pakist välja või eksitakse kaartide jagamisel arvuliselt, siis otsustab eeskäemängija, kas tuleb uus töö või jagatakse kaarte edasi. Eeskäemängjal ei ole õigust teiste pakkumist omale võtta.

3. Kaartide küsimisviisid

  • üheksa kaupa kätte koos sooviga, kellest alustab jagamist
  • tõsta maksimaalselt kolmeks (jagatakse kolmekaupa)
  • ühekaupa kätte
  • alt või pealt
  • sisu või kaaned

Eeskäemängijal on õigus tellida uus töö, kui 9 järjestikusel kaardi kättetellimisel puudub pilt. Pärast kaartide kätteandmise viisi valimist tahtlikult kaartide segamise eest karistatakse mängijat kahe nakiga. Kaartide segamine läheb edasi järgmisele mängijale. Kaarte ei võeta laualt kätte enne kui jaotamine on lõppenud. Jagajal on keelatud alumist kaarti vaadata.

Pakkumist alustab eeskäemängija. Pakkumise võitnud mängija saab õiguse teha trumbi. Pakkumist alustatakse alates viiest. 10 saab pakkuda siis, kui käes on ainult üks pilt. Mõlemad paarid võivad pilti vahetada ilma, et sellega kaasneks trumbi kohustus. Äraantavat pilti näidatakse ka vastaspaarile. Pildi vastu vahetatud kaardi kohta ei tohi teha kommentaare (näiteks mitmes kaart). On keelatud ka “häda” ütlemine. Pilti pildi vastu vahetada ei või. Ruutu saab trumbiks teha alati kui pakkumise kord on pakkujal olenemata pakkumisest, v.a. siis kui mängija on eelnevalt pakkunud pass. Pass öeldakse siis, kui ei taheta osaleda pakkumises. Kui oled pass öelnud ja paariline pakub pilti, siis võib selle vastu võtta. Peale seda võib uuesti pakkuda siis kui tuleb tema kord.

Ärtu, poti või risti trumbi saab teha ainult pakkumise võitnud mängija. Kui pakutakse “lõhki” on automaatselt trump ruutu. Pakkumise võitnud mängija teeb trumbi 15 sekundi jooksul. Kui käiakse välja mast ja vastasmängijal seda ei ole, ei pea kindlasti trumpi panema, võib ka muud masti panna. Trumbiga käimisel ei ole kohustust üle lüüa. Maha läinud kaarte enne mängu lõppu ei kontrollita.

Vastane ei tohi puutuda vastasmängijate võetud tihte. Tihid lapitakse üksteise peale hunnikusse nii, et saaks vajadusel kontrollida. Kaardid mängitakse lõpuni ühekaupa. Kui mängus tekivad erimeelsused olukorra lahendamisel kutsutakse kohtunik.

4. Punktide ehk nakkide märkimine

4 nakki annavad ühe ratta. Poti, risti ja ärtu läbimängimisel saab 2 nakki. Ruutu läbimängimine annab neli nakki ehk ratta. Kui vastasmängijad löövad trumbi üle, siis saadakse kaks nakki rohkem. Kui mängijad saavad 30 silma või alla selle, siis seda loetakse jänniks ja vastased saavad kaks nakki juurde. Kui tekib pokk (mõlemal paaril 60 silma), tehakse uus mäng sama trumbiga, kaardid segab järgmine mängija. Ühtegi kaardi näitamist küsida ei tohi. Kui mängijad ei saa ühtegi tihti, siis nimetatakse seda karvaseks.

Võitnud paar saab vastavalt trumbile nakid + kaks nakki jänni eest. Kaotajatele tehakse vastav märge. Karvase teinud paarile lisatakse partii lõppedes üks nakk preemiat. Prillid saab siis, kui partii kaotanud paar ei ole saanud ühtegi nakki. Prillid teinud paar saab preemiaks juurde kaks nakki, mis lisatakse mängu lõpus.

Kaotuse saab ka sohi tegemise korral (käes on vähem kui pakuti; pildi vahetamisel jääb kätte veel pilte; masti löömisel selgub, et masti on veel käes). Kui masti löömisel selgub, et mast on käes kogemata, siis on võimalik kaart välja vahetada õige kaardiga enne kui tiht on laualt ära võetud ja teisipidi keeratud. Ühtlasi nimetatakse seda kaardi näitamiseks ja vastastele lisatakse kaks nakki. Kui kaardi käib välja vale mängija, siis see kaart loetakse kaardi näitamiseks ja vastasele lisatakse kaks nakki.

Karistuspunkte ei lisata üle 16 punkti. Mängu käigus lauale nähtavale (selili) kukkunud kaart loetakse kaardi näitamiseks, selle eest lisatakse karistuseks kaks nakki. Karistusnakid pannakse koheselt kirja ja kui sellega saadakse 16 nakki täis, on mäng lõppenud.

Mängu lõpptulemuse viib kohtunikule võitjapaar. Pärast lõpptulemuse ära andmist kohtunik pretensioone vastu ei võta.

Äss=11, 10=10, kuningas=4, emand=3, poiss=2

5. Kaartide tegevus mastide järgi

Alustades tugevamast piltide puhul – risti, poti, ärtu, ruutu. Näiteks ärtu kuningas, ruutu kuningas, risti emand, poti emand.

6. Mängust kõrvaldamine ja karistused

Kohtunikul on õigus keelduda registreerimast silmanähtavalt joobunud mängijat turniirile. Kui võistluspaar on võistluselt kõrvaldatud, siis karistuseks ei saa osaleda järgmisel etapil. Liigse lärmamise korral kohtunikult teistkordse hoiatuse puhul lahutatakse üldtulemusest neli nakki. Kohtunikul on õigus kõrvaldada mängijad juhul, kui mängijad solvavad kohtunikku, segavad tahtlikult teisi mängijaid või … on liialt tarvitanud alkoholi.

%d bloggers like this: