Sasku reeglid

Kinnitatud SM juhatuse poolt 23.12.2019  Reeglid kehtivad alates 01.01.2020

1. Mängus osalemise tingimused:

Mänguks on vaja kaks kaheliikmelist paari, kes mängivad üksteise vastu. Mängitakse 36-kaardilise kaardipakiga (kuuest ässani).

2. Mängukaartide jagamine

– Kaartide jaotamist alustab loosi teel eespool asuv paar
– Kaartide kätteandmise viisi valib kaartide segajast järgmine mängija ehk eestkätt mees
– Kaardid segatakse ja jagatakse laua peal
– Kui kaart segamisel või jagamisel kukub pakist välja või eksitakse kaartide jagamisel arvuliselt, siis otsustab eeskätt mees, kas tuleb uus töö või jagatakse kaarte edasi
– Kui eksib kaks korda kaartide jagamisel, karistatakse kahe nakiga ja kaarte hakkab segama järgmine mängija

Kaarte võib tellida:

  • pealt
  • alt
  • sisu
  • kaaned
  • üheksa kaupa kätte ja kellest alustab jagamist
  • kolme kaupa kätte ja kellest alustab jagamist
  • ühe kaupa kätte ja kellest alustab jagamist
  • pime pits või valge pits koos eelnevatega
  • pime ruutu
  • tõsta maksimaalselt kolmeks (jagatakse kolme kaupa)

– Eeskätt mängijal on õigus 9 kaarti järjest kätte tellimisel ja pildi puudumisel tellida uus töö. Kui poki ümber mängimisel küsib eestkätt mees kaardid järjest tulla ja jääb pildita, siis uut peod küsida ei saa kuna mäng on pooleli ja trump tehtud.
– Pärast kaartide jaotamisviisi valimist ei tohi kaarte segada. Selle reegli rikkumist karistatakse 4 nakiga.
– Kaartide segamine läheb üle järgmisele mängijale.
– Kaarte ei või enne kätte võtta kui jaotamine on lõppenud.

3. Trumbi tegemine

– Pakkumist alustab eeskätt mees, kellel on õigus eelnevat pakkumist omale võtta ühe korra.
– Pakkumise võitnud mängija saab õiguse teha trumbi.
– Pakkumist alustatakse alates viiest. Kümme saab pakkuda, kui käes on ainult üks pilt.
– Juhul, kui paariline on nõus pildi vastu võtma, on ruutu automaatselt trump.
– Äraantavat pilti peab näitama ka vastaspaarile. Pildi vastu vahetatud kaardi kohta ei tohi teha kommentaare (näiteks mitmes kaart). On keelatud ka häda ütlemine.
– Pilti pildi vastu vahetada ei või. Ruutu saab trumbiks teha alati kui on pakkujal pakkumise kord, olenemata pakkumisest. Välja arvatud siis kui mängija on eelnevalt pakkunud pass. –
– Pass öeldakse siis, kui ei taheta osaleda pakkumises. Kui oled pass öelnud ja paariline pilti pakub, siis võib selle vastu võtta. Sellega kaasneb ruutu trump.
– Pime ruutu trumbi saab teha ainult kaarte nägemata.
– Ärtu, poti või risti trumbi saab teha ainult pakkumise võitnud mängija.
– Kui pakutakse lõhki, on trumbiks automaatselt ruutu. Pitsi tellimisel on ka automaatselt ruutu trump ja kõige kõvem kaart on ruutu kuus. Pime pitsi tellimisel kaarte ei näidata.
– Valge pitsi korral asetatakse iga mängija esimene kaart selili lauale. Tihi saab kõige kõvema kaardi omanik. Kui jagamisel tuleb välja pits kuus või risti kuningas, tuleb uus jagamine. Välja arvatud juhul kui risti kuningas langeb vangi.
– Pits kuue eesmärk on püüda risti kuningat. Kui ruutu kuus satub vastasmängija risti kuninga peale, on automaatselt karvane.
– Jänni ei märgita.
– Pakkumise võitnud mängija teatab trumbi 15 sekundi jooksul.
– Maha läinud kaarte enne mängu lõppu ei kontrollita.
– Paari ära võetud tihid pannakse ühte hunnikusse. Kaardid mängitakse lõpuni ühekaupa.

4. Punktide ehk nakkide märkimine

– Neli nakki annavad ühe ratta. Poti, risti või ärtu läbimängimisel saab kaks nakki.
– Ruutu läbimängimine annab neli nakki ehk ratta. Pime ruutu annab kuus nakki. Valge pits annab kuus nakki, pime pitsiga saab kaheksa nakki. Kui trump lüüakse vastasmängjate poolt üle, siis saadakse kaks nakki juurde. Kui mängijad saavad 30 ja alla selle silma, siis seda loetakse jänniks ja vastased saavad kaks nakki juurde. Kui tekib pokk (mõlemal paaril on 60 silma), tehakse uus mäng sama trumbiga. Kaardid segab järgmine mängija.
– Võitjatele lisatakse kaks nakki lisaks.
– Kui mängijad ei saa ühtegi tihti, siis nimetatakse seda karvaseks. Võitnud paar saab vastavalt trumbile nakid + kaks nakki jänni eest. Kaotajatele tehakse vastav märge.
– Karvase teinud paarile lisatakse partii lõppedes üks nakk preemiat.
– Prillid saab siis, kui partii kaotanud paar ei ole saanud ühtegi nakki. Prillid teinud paar saab preemiaks kaks lisa nakki.
– Kaotuse saab ka sohi tegemise korral. Näiteks pildi vahetamisel jääb veel pilte kätte ja käes on vähem kui pakuti. Kui masti löömisel selgub, et masti on kogemata käes, siis on kaart võimalik välja vahetada enne kui tiht on laualt ära võetud ja teistpidi keeratud. Sellega kaasneb karistus kaks nakki kaardi näitamise eest. Vale mängija poolt välja käidud kaart loetakse kaardi näitamiseks ja vastasele lisatakse kaks nakki. Kui ei ole rikkunud reegleid kaardi maha käimisega, siis kaarti tagasi võtta ei saa ( laual laua õigus )
– Karistuspunkte ei lisata üle 16 punkti.
– Kuna pits kuus on risti kuninga püüdmiseks, siis ei pea kuuega teistest trumpidest üle lööma. Aga kui pits kuus on viimane trump, peab selle ära panema.
– Mängu käigus lauale (selili) kukkunud kaart loetakse kaardi näitamiseks, selle eest lisatakse karistuseks kaks nakki koheselt. Kui sellega saadakse 16 nakki täis, on mäng läbi.
– Kahe või enam kaardi näitamisega karistatakse nelja nakiga.
– Mängu lõpptulemuse toob kohtunikule võitja paar, kes vastutab ka mängu tulemuse õigsuse eest. Voorutulemuste kinnitamine allkirjadega.

5. Silmad

Äss = 11, 10 = 10, kuningas = 4, emand = 3, poiss = 2

6. Kaartide tugevus mastide järgi

Alustades tugevamast – risti, poti, ärtu, ruutu. Näiteks ärtu emand, ruutu emand, risti poiss, poti poiss.

7. Mängust kõrvaldamine ja karistused

– Kohtunikul on õigus keelduda registreerimast silmnähtavalt joobunud mängijat turniirile.
– Kui võistluspaar on võistluselt kõrvaldatud, siis ei saa karistuseks osaleda järgmisel etapil.
– Liigse lärmamise korral kohtunikult teistkordse hoiatuse puhul lahutatakse üldtulemusest neli punkti.
– Kohtunikul on õigus kõrvaldada mängijad juhul, kui mängijad solvavad kohtunikku, segavad teisi mängijaid või on liialt tarvitanud alkoholi.

%d bloggers like this: