Saaremaa MV koroona üksikpaarismängu juhend

EESMÄRK

Selgitada välja Saare mk parim koroona üksikpaarismängu mängija.

AEG, KOHT JA REGISTREERIMINE

  • Saare mk MV koroona üksikpaarismängus toimub … Orissaare spordihoones algusega kell 10.00.
  • Võistlusele registreerimine 9.30 – 9.50

OSAVÕTJAD

MV saavad osa võtta kõik Saare mk mängijad. MV lubatakse sportlasi, kes tunnevad ja austavad võistlusmäärusi ning on täitnud kõik võistlusjuhendis kehtestatud tingimused.

KORRALDUS, LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE

MV korraldab ja viib läbi SK Saare Mäng koostöös Saaremaa spordiliiduga, peakohtunik on Gunnar Vaho. Mängitakse Eestimaal alates 01.01.1995 a kehtivate koroonamängu rahvusvaheliste reeglite järgi. MV-l mängitakse 9 vooru šveitsi süsteemis (olenevalt võistlejate arvust võib voorude arv muutuda). Ühele voorule on kehtestatud ajalimiidiks 60 minutit. Aja lõppedes loetakse laual olevad mänguseibid kokku – võitjaks tuleb see kellel on laual vähem seibe. Kui laual on seibe võrdselt, jätkub mäng seni kuni üks pool on seibi auku löönud. Mängitakse 4 geimi – iga geimivõit annab punkti. Kasutatakse arvutiprogrammi SWISS PERFECT.

Mängitakse kohtuniku poolt välja antavate löögiketastega ja laudade määrimiseks kasutatakse boorhapet.

AUTASUSTAMINE

Saaremaa Spordiliit autasustab medalite ja diplomitega kolme paremat mängijat.

ÜLDISELT

Võistlejatel kaasas vahetusjalatsid ja kii. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunike kogu tuginedes võistlusmäärustele.

%d bloggers like this: